Galleri

Här har vi några exempel på arbeten vi har utfört

Skottning av trappa – Umeå kommun

Butiksinreding

Stensättning och trallbygge

Större stengång.

Stenläggning, garageuppfart

Trätrappa vid Botsmarksskola